גירסה v1.3.0

– מאפיין העברת שיעור לשעה אחרת
– קליטת היגדים מקובץ אקסל
– הוצאת דוח ציונים ומשמעת לאקסל
– אפשרות חלוקת היגדים לפי קטגוריות
– נוכחות ומשמעת סיכומי
– הורדת תעודה לתלמיד בודד
– קיצור דרך ליצירה מחודשת של תעודה
– מספר רב של שיפורים אחרים ופתרון באגים