גירסה v1.3.2

– דוח דיווחי שיעור
– שיפור עורך תוכן השיעור
– דוחות ציונים שונים
– דוח מצב דיווח ציונים
– בדיקת תקינות קלט במסך ציונים
– אפשרות הגדרת תרגום ציון למלל ע”פ אירוע ציון