פדגוגיה, גירסה V1.2.0
– ניתוק משתמש לא פעיל באופן אוטומטי ע”פ הגדרות מנהל מערכת
– שיפורים בממשק משתמש ועיצוב חדש למערכת
– ציון סיבת ביטול שיעור במסך דיווח שיעור
– הצגת קבוצות לימוד של משתמש במסך ניהול משתמשים
– אפשרות הסתרת סוף שבוע וחופשות ממערכת שעות ע”פ בחירת מנהל מערכת
– שיפור משמעותי בביצועים ומהירות גישה למערכת
– טיפול בבאגים שונים