מייסקול - עדכונים והשקות

עדכונים אחרונים והשקות לגירסאות חדשות

גירסה v1.3.2 – דוח דיווחי שיעור – שיפור עורך תוכן השיעור – דוחות ציונים שונים – דוח מצב דיווח ציונים – בדיקת תקינות קלט במסך ציונים – אפשרות הגדרת תרגום ציון למלל ע”פ אירוע ציון

קרא עוד..   

גירסה v1.3.0 – מאפיין העברת שיעור לשעה אחרת – קליטת היגדים מקובץ אקסל – הוצאת דוח ציונים ומשמעת לאקסל – אפשרות חלוקת היגדים לפי קטגוריות – נוכחות ומשמעת סיכומי – הורדת תעודה לתלמיד בודד – קיצור דרך ליצירה מחודשת של תעודה – מספר רב של שיפורים אחרים ופתרון באגים

קרא עוד..   

פדגוגיה, גירסה V1.2.0 – ניתוק משתמש לא פעיל באופן אוטומטי ע”פ הגדרות מנהל מערכת – שיפורים בממשק משתמש ועיצוב חדש למערכת – ציון סיבת ביטול שיעור במסך דיווח שיעור – הצגת קבוצות לימוד של משתמש במסך ניהול משתמשים – אפשרות הסתרת סוף שבוע וחופשות ממערכת שעות ע”פ בחירת מנהל מערכת – שיפור משמעותי בביצועים ומהירות […]

קרא עוד..